U-Prox

U-Prox WEB

System kontroli dostępu

U-Prox WEB

Stanowiska systemu dla Windows, Unix, Android, iOS

Zawiera w pełni funkcjonalny interfejs sieciowy z dokładnym dostosowaniem wszystkich funkcji SKD. U-Prox Web zapewnia możliwość monitorowania zdarzeń, konfigurowania sprzętu, zarzadzanie dostępem personelu, tworzenie raportów.

Jak działa U-Prox WEB

WEB aplikacja, stanowiska pracy

Stanowisko pracy "Administrator"

Zawiera w pełni funkcjonalny interfejs sieciowy do precyzyjnego ustawienia uprawnień operatorów systemów, zarządzania drzwiami i aktualizacji oprogramowania kontrolerów.

Stanowisko pracy "Instalator"

Umożliwia dodawanie nowych urządzeń sieciowych do systemu, monitorowanie ich statusu i wersji oprogramowania układowego. Pozwala na konfigurowanie i sterowanie drzwi, bramek i wind.

Stanowisko pracy "Ochroniarz"

Umożliwia oglądanie na żywo zdarzeń w systemie, weryfikację zdjęciową celu sprawdzenia osób. Zapewnia możliwość sterowania drzwi i awaryjne odblokowanie wszystkich drzwi w przypadku alarmu.

Stanowisko pracy "Personel"

Umożliwia dostosowywanie struktury przedsiębiorstwa, tworzenie grup pracowników, nadanie dla nich dostępu do lokalów, wydawanie i usuwanie identyfikatorów, tworzenie harmonogramów zarówno dla grup pracowników jak i indywidualnie.

Stanowisko pracy "Biuro przepustek"

Pozwala na dodawanie i edytowanie działów i pracowników, działanie ze zwykłymi identyfikatorami oraz identyfikatorami mobilnymi, dezaktywowanie użytkowników. Pozwala na wyszukiwanie pracownika według go identyfikatora ID i określenie go lokalizac

Stanowisko pracy "Raporty"

Umożliwia generowanie raportów o stanie systemu, zdarzeniach, personelu i odwiedzających, śledzenie godzin pracy.