U-Prox

U-Prox Config

Darmowy konfigurator czytników i kontrolerów U-Prox dla iOS i Android

U-Prox Config

Darmowa aplikacja (iOS i Android) do ustawienia czytnikow serii U-Prox prez 2.4 GHz radio, do konfigurowania identyfikatorow i regul dostepu dla autonomicznych kontrolerow U-Prox IP560 i U-Prox IP510

  • Skonfiguruj dostęp bez przewodow
  • Zapewnij dostęp dlia smartfonów, kart i kodów
  • Zmień dostęp dla grupy identyfikatorów jednocześnie
  • Ustaw szczegółowe reguły dostępu dla każdego pracownika
  • Zobacz szczegółowy dziennik zdarzeń