Uniwersalne kontrolery dostępu
Kontrolery, które mogą działać autonomo, a także jako część systemu kontroli dostępu U-Prox IP.
System identyfikacyjny
IP kontrolery dostępu
Kontrolery dostępu serii U-Prox pracują w dowolnej sieci komputerowej, lokalnej albo prez Internet. Za pomocą кontrolerów dostępu U-Prox IP można budować system kontroli dostępu rozprowadzone przez cały świat.
System zamków bezprzewodowych
System takich zamkow, zjednoczonych poprzez radio-hub w sieci komputerowej zapewnia kontrole, zarzadzanie i wyszukiwanie informacji na temat dostepu pracownikow w czasie rzeczywistym.
Sterowanie windami
Kontroler windą zapewnia dostęp na piętrach zgodnie z regulami identyfikatorów. Przekazuje do Systemu kontroli dostępu numer piętra po naciśnięciu przycisku na panelu w windzie. Może być sterowany prez operatora za pomocą oprogramowania lub prez konsjerża po rozmowie przez domofon.