U-Prox

MAKS SETUP

Prosta konfiguracja MAKS PRO ze smartfonu lub prez WEB

Zaloguj się do MAKS Cloud

MAKS SETUP

Aplikacja do konfiguracji MAKS PRO

Pełna konfiguracja odbywa się ze smartfona z aplikacją mobilną MASK Setup lub z przeglądarki WEB za pomocą portalu MAKS Setup WEB prez chmuru MAKS Cloud

 • Dodawaj i skonfiguruj wszystkie urządzenia bezprzewodowe
 • Dodaj użytkowników MAKS PRO i dostosuj dostęp mobilny
 • Uzyskaj status połączenia wszystkich urządzeń bezprzewodowych
 • Kontrola jakości radia
 • Skonfiguruj połączenie ze stacją monitorowania
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Dzienniki zdarzeń
 • Skonfiguruj połączenie WiFi lub Ethernet
 • Dodawaj i skonfiguruj wszystkie urządzenia bezprzewodowe
 • Dodaj użytkowników MAKS PRO i dostosuj dostęp mobilny
 • Uzyskaj status połączenia wszystkich urządzeń bezprzewodowych
 • Kontrola jakości radia
 • Skonfiguruj połączenie ze stacją monitorowania
 • Aktualizacje oprogramowania
 • Dzienniki zdarzeń